NIMChatroomQueueChangeType Constants Reference

Declared in NIMChatroomNotificationContent.h

NIMChatroomQueueChangeType

聊天室队列变更类型

Definition

typedef NS_ENUM(NSInteger, NIMChatroomQueueChangeType ) {
   NIMChatroomQueueChangeTypeInvalid = 0,
   NIMChatroomQueueChangeTypeOffer = 1,
   NIMChatroomQueueChangeTypePoll = 2,
   NIMChatroomQueueChangeTypeDrop = 3,
   NIMChatroomQueueChangeTypeUpdate = 5,
   NIMChatroomQueueChangeTypeBatchOffer = 6,
};

Constants

NIMChatroomQueueChangeTypeInvalid

无效或未知变更类型

Declared In NIMChatroomNotificationContent.h.

NIMChatroomQueueChangeTypeOffer

新增元素

Declared In NIMChatroomNotificationContent.h.

NIMChatroomQueueChangeTypePoll

取出元素

Declared In NIMChatroomNotificationContent.h.

NIMChatroomQueueChangeTypeDrop

清空元素

Declared In NIMChatroomNotificationContent.h.

NIMChatroomQueueChangeTypeUpdate

更新元素

Declared In NIMChatroomNotificationContent.h.

NIMChatroomQueueChangeTypeBatchOffer

批量新增或更新元素

Declared In NIMChatroomNotificationContent.h.

Declared In

NIMChatroomNotificationContent.h