NIMNetCallEventType Constants Reference

Declared in NIMNetCallNotificationContent.h

NIMNetCallEventType

网络电话类型

Definition

typedef NS_ENUM(NSInteger, NIMNetCallEventType ) {
   NIMNetCallEventTypeNoResponse = -2,
   NIMNetCallEventTypeMiss = 101,
   NIMNetCallEventTypeBill = 102,
   NIMNetCallEventTypeReject = 103,
};

Constants

NIMNetCallEventTypeNoResponse

对方无人接听

Declared In NIMNetCallNotificationContent.h.

NIMNetCallEventTypeMiss

未接电话

Declared In NIMNetCallNotificationContent.h.

NIMNetCallEventTypeBill

电话回单

Declared In NIMNetCallNotificationContent.h.

NIMNetCallEventTypeReject

对方拒接电话

Declared In NIMNetCallNotificationContent.h.

Declared In

NIMNetCallNotificationContent.h