NIMNetCallVideoCaptureFormat Constants Reference

Declared in NIMAVChatDefs.h

NIMNetCallVideoCaptureFormat

视频采集格式

Definition

typedef NS_ENUM(NSInteger, NIMNetCallVideoCaptureFormat ) {
   NIMNetCallVideoCaptureFormat420f = 0,
   NIMNetCallVideoCaptureFormat420v = 1,
   NIMNetCallVideoCaptureFormatBGRA = 2,
};

Constants

NIMNetCallVideoCaptureFormat420f

NV12 格式, full range, 对应 kCVPixelFormatType_420YpCbCr8BiPlanarFullRange

Declared In NIMAVChatDefs.h.

NIMNetCallVideoCaptureFormat420v

NV12 格式, video range, 对应 kCVPixelFormatType_420YpCbCr8BiPlanarVideoRange

Declared In NIMAVChatDefs.h.

NIMNetCallVideoCaptureFormatBGRA

ARGB 格式, 对应 kCVPixelFormatType_32BGRA

Declared In NIMAVChatDefs.h.

Declared In

NIMAVChatDefs.h