NIMTeamInviteMode Constants Reference

Declared in NIMTeamDefs.h

NIMTeamInviteMode

邀请模式

Definition

typedef NS_ENUM(NSInteger, NIMTeamInviteMode ) {
   NIMTeamInviteModeManager = 0,
   NIMTeamInviteModeAll = 1,
};

Constants

NIMTeamInviteModeManager

只有管理员/群主可以邀请他人入群

Declared In NIMTeamDefs.h.

NIMTeamInviteModeAll

所有人可以邀请其他人入群

Declared In NIMTeamDefs.h.

Declared In

NIMTeamDefs.h